Terapie pro páry

  • 1 hodin/
  • 1 400 českých korun

Popis služby

Terapie je vhodná jak pro páry, které spolu začínají – pro jejich sladění a pochopení jinakostí toho druhého, nebo také pro řešení problémů a nedorozumění, která vznikají spolužitím dvou různých bytostí. V případě, že oba partneři jsou schopni a ochotni před sebou mluvit otevřeně, je velmi přínosná společná terapie. Přinese větší pochopení nejen sebe, ale i toho druhého. A vyřeší i témata, která v sobě neseme, ale samotné by nás nenapadlo na ně nahlédnout. Pojmenované principy rozpouštíme u obou partnerů zároveň, a mnohdy právě tento pohled z druhé strany velmi usnadní vyřešení celého problému. Pokud si nejste jistí, můžete začít terapií každý zvlášť a uvidíte…