Terapie pro skupiny

  • 1 hodin/
  • dle dohody

Popis služby

Je důležité, aby všichni zúčastnění byli otevření změně a ochotní před ostatními mluvit o svých pocitech. Zkušenost je taková, že témata, která přinesou jednotliví účastníci a jejich vyřešení je velmi obohacující pro celou skupinu a často se stává, že teprve po uvolnění tématu, které přinesl někdo jiný, lépe uvidíme podstatu svého problému.