Srdečně Vás vítám na svých stránkách

Jmenuji se

Martina Abrahámová.

Těší mě objevovat a prozkoumávat nové cesty.Ty, které pro mě, můj život, růst a vývoj mají největší přínos, ráda otvírám i dalším lidem.
Předávání toho, co přináší více vědomí, více radosti, více lásky a více lehkosti….
mě nesmírně naplňuje.

Co nabízím?

Terapie pro jednotlivce, páry, skupiny

Prožitkové semináře

Jak se otevřít většímu sebevědomí, sebehodnotě, sebelásce

Jak se víc propojit se svou duší a žít její kvality?

Z ženy Žena, Z muže Muž

Vztahy na druhou

Terapie a osobní konzultace

Vysledovali jste, že určité téma nebo témata se Vám v životě opakují a dokonce i tehdy, když už jste je řešili?

Prožíváte nepříjemné pocity i když se ve Vašem životě zdánlivě nic špatného neděje?

Nevíte, jak určité situace řešit a proč se Vám dějí?

Máte problém, se kterým si sami nevíte rady?

Právě teď je čas se podívat na kořeny těchto problémů v rodinném systému. Velmi jemným a bezpečným způsobem pojmenujeme a uvolníme tyto principy v rodových liniích tak, abychom už nežili nastavení, která byla pro přežití v minulosti nezbytná. Uvolníme témata, která byla uložena, protože se nevědělo, jak je vyřešit nebo v určité době ani řešení nebylo. Teď už náš život nepodporují, naopak brání vývoji, brání nám prožívat svůj potenciál, vstoupit do své síly, žít v lehkosti, šťastněji a v souladu s tím, co už umožňuje dnešní doba.

Terapie trvá cca 2 hodiny

Místo: Halenkovice 712 nebo po telefonu
(na výsledku terapie to nic nemění)

Terapie pro jednotlivce

Cena: 1 400 Kč / hodinu (54 euro/hodinu)

Terapie pro páry

Terapie je vhodná jak pro páry, které spolu začínají – pro jejich sladění a pochopení jinakostí toho druhého, tak pro řešení problémů a nedorozumění, která vznikají spolužitím dvou různých bytostí. V případě, že oba z páru jsou schopni a ochotni mluvit otevřeně před tím druhým, je velmi přínosná terapie pohromadě. Přinese větší pochopení nejen sebe, ale i toho druhého a vyřešení i témat, která v sobě neseme, ale samotné by nás nenapadlo na ně nahlédnout. Pojmenované principy rozpouštíme u obou partnerů zároveň a mnohdy právě tento náhled z druhé strany velmi usnadní vyřešení celého problému. Pokud si nejste jistí, můžete začít terapií každý zvlášť a uvidíte…

Cena: 1000 Kč/ hodinu/ osobu (38 euro/hodinu)

 

Terapie pro skupiny (pracovní týmy, přátele, rodiny…)

Je důležité, aby všichni zúčastnění byli otevření změně a ochotní před ostatními mluvit o svých pocitech. Zkušenost je taková, že témata, která přinesou jednotliví účastníci a jejich vyřešení je velmi obohacující pro celou skupinu a často se stává, že teprve po uvolnění tématu, které přinesl někdo jiný, lépe uvidíme podstatu svého problému.

Cena: dle domluvy a počtu účastníků

PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE

Jak se otevřít většímu sebevědomí, sebehodnotě a sebelásce?

Proč je důležité vnímat kvality a velikost své energie?Jak nastavovat funkční záměry pro otevírání nových cest, aby fungovaly i teď?Kde se berou naše talenty, dary a jak se s nimi spojit?Inspirace, jak jinak fungovat v souladu s aktuálními změnami, plynout v souladu se sebou, svým životem, prožívat větší nadhled, lehkost?

Velmi jemným a bezpečným způsobem zpracujeme to, co Vám v tom brání. Všechny části programu směřují k novým úhlům pohledu na život, většímu vnímání svých kvalit a důvěře ve své vnitřní vedení, vnesení větší pravdivosti, lehkosti, radosti, hravosti a vzájemné inspiraci v malé skupině.

Seminář je vhodný pro kohokoliv, kdo chce objevovat další rozměry svého bytí, propustit to, co už není aktuální, co nefunguje a je otevřený novým pohledům, změně a chce najít svůj potenciál a svoji cestu.

Vypsaný termín: 16.7.2022 Holešov 10:00 – 18:00

Jak se víc propojit se svojí duší?

Prožitkový seminář zaměřený na prozkoumání vztahu Vašeho těla a duše.

Nakolik Vaše tělo vnímá duši? Spolupracuje s ní? Co nevnímá? Bojuje s ní….?Jak se víc otevřít spolupráci s duší a co nám to přinese?Jaké kvality nám plynou z těla a jaké z potenciálu duše?Co pomůže je žít?

Další drobná témata, která Vás budou inspirovat na cestě blíž k sobě.

To, co návnímáme jako překážky ve vnímání, návaznosti či realizaci, rovnou bezpečným způsobem zpracujeme a nastavíme nové záměry, otevřeme nové cesty.

 SEMINÁŘE

Z ženy Žena

Tento seminář je o zvědomění a pochopení ženské energie v širších souvislostech a toho, jak to prakticky žít.

Budeme se věnovat  ženským tématům, nastavením, která jsme jako ženy převzaly od svých předků a žijeme je v různých oblastech svého života. Navnímáme, zvědomíme a rovnou zpracujeme.

Zvědomíme si také další část darů, talentů a moudrosti, které neseme po předcích, abychom je mohly žít ve větší lehkosti.

Z muže Muž

Přesto, že se nepokládám za znalkyni mužů, ze své bohaté terapeutické praxe vím, že umím mužům pomoci zvědomit stará nastavení, přesvědčení, vzorce a zkušenosti, které převzali od svých předků. Mnohé z nich už nejsou aktuální, pravdivé a vytváří  v životech mužů problémy, těžkosti, pocity, které by už nemuseli žít (pocit viny         a selhání, pocity nedostatečnosti, přetíženosti, pocit, že nemůžu žít, co bych chtěl, nemůžu žít celý svůj potenciál, někdo se mnou manipuluje, musím se přizpůsobovat…..však to znáte:-)

Pánové, chci vám dodat odvahu do toho procesu vstoupit a říct, že ty problémy většinou nejsou tak velké, jak vypadají a jejich řešení nebolí tak, jak si myslíte. Žijeme v době, kdy se tato témata dají velmi rychle, efektivně a lehkosti vyřešit a žít jinou kvalitu života ve všech oblastech.

Je úžasné vnímat muže, kteří vstoupili do své síly a rozvíjejí svůj potenciál.

Semináře Z ženy Žena a Z muže Muž mohou probíhat i souběžně, pokud se vytvoří smíšená skupina. Je potom velmi obohacující vnímat nejen svá témata, ale      i témata opačného pohlaví a zároveň se podívat, jak se promítají do našeho života. Vždyť každý máme jak ženské, tak mužské předky a neseme nejen talenty a dary obou, ale i ta traumata.

Můžeme lépe pochopit sebe, ale i druhé pohlaví a přispět tak ke kvalitnějším vztahům.

Vztahy na druhou

Prožitkový seminář určený těm, kteří chtějí harmonické vztahy uvnitř sebe i se svými partnery, rodiči, dětmi, přáteli….

Jak se cítí Vaše ženská část a jak ta mužská?

Spolupracují spolu nebo bojují?

Mnohé naše praprapra…babičky a dědečkové žili v době, kdy se mnohé věci nedaly udělat jinak, nebyly možnosti. My žijeme v době, kdy možnosti máme, věci se dají dělat jinak, dá se žít jinak a přesto mnohdy žijeme v nových podmínkách to, co žili oni a ani o tom nevíme, jen se divíme, co se nám to děje, mnohdy pořád dokola.

Je čas si tyto věci zvědomit, vidět je v pravdě, rozpustit a vzít svůj život do svých rukou, žít podle svých záměrů, v souladu s pravdou, se životem, se svým potenciálem.

Pokud ano, jste vítáni a máte moji podporu.

 

Místo si můžete rezervovat: 

na telefonu 

777 656 568

nebo e-mailem

ma.abrahamova@email.cz