terapie

terapie

Máte pocit, že určité téma nebo témata se Vám v životě opakovaně vrací? A to dokonce i tehdy, když už jste se jimi zabývali?

Prožíváte nepříjemné pocity, i když se ve Vašem životě zdánlivě nic špatného neděje? Nevíte, jak určité situace řešit a proč se Vám dějí? Máte problém, se kterým si sami nevíte rady? Cítíte, že nastal správný čas podívat se na kořeny těchto problémů?

Pokud ano, pak spolu velmi jemným a bezpečným způsobem pojmenujeme a uvolníme tato traumata v rodinném systému. Abychom už nemuseli žít podle nastavení, která byla pro přežití v minulosti nezbytná, ale dnes už nejsou aktuální.

Uvolníme témata, která byla uložena hluboko v našem bytí a naší rodině, protože se nevědělo, jak určité situace vyřešit nebo v určité době ani řešení neexistovalo nebo nebylo možné. Tato přesvědčení dnes už náš život nepodporují, mnohdy naopak brání vývoji, nedovolí nám prožívat svůj potenciál, vstoupit do své síly, žít v lehkosti, šťastněji a v souladu s tím, co už umožňuje dnešní doba.

Terapie probíhá na adrese Halenkovice 712 nebo po telefonu. Můžeme se také domluvit na setkání v Praze.

Terapie poskytuji jednotlivcům, párům i skupinám.

TERAPIE PRO JEDNOTLIVCE

Vytvořím pro Vás bezpečný prostor, ve kterém zažijete, že vyřešení problému není ani tak složité, ani tak bolavé, jak si můžete myslet … pokud se pro to rozhodnete, budete mít moji podporu.

Dovolte si jít životem ve větší lehkosti.

Doporučená délka 2 hodiny

TERAPIE PRO PÁRY

Terapie je vhodná jak pro páry, které spolu začínají – pro jejich sladění a pochopení jinakostí toho druhého nebo také pro řešení problémů a nedorozumění, která vznikají spolužitím dvou různých bytostí. V případě, že jsou oba partneři schopni a ochotni před sebou mluvit otevřeně, je společná terapie velmi přínosná. Přinese větší pochopení nejen sebe, ale i toho druhého. A vyřeší i témata, která v sobě neseme, ale samotné by nás nenapadlo na ně nahlédnout. Pojmenované principy rozpouštíme u obou partnerů zároveň, a mnohdy právě tento pohled z druhé strany velmi usnadní vyřešení celého problému. Pokud si nejste jistí, můžete začít terapií každý zvlášť a uvidíte.

Doporučená délka 2-3 hodiny

TERAPIE PRO SKUPINY

Je důležité, aby všichni zúčastnění byli otevření změně a ochotní před ostatními mluvit o svých pocitech. Zkušenost je taková, že témata, která přinesou jednotliví účastníci a jejich vyřešení, je velmi obohacující pro celou skupinu. Často se stává, že teprve po uvolnění tématu, které přinesl někdo jiný, lépe uvidíme podstatu svého problému.

Délka terapie dle domluvy

zavolejte mi

ráda vás uslyším